فایل ورد ارزيابي مدل Flow-3D جهت شبيه سازي پيشروي جبهه رطوبتي ناشي از يک منبع نقطه اي

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي مدل Flow-3D جهت شبيه سازي پيشروي جبهه رطوبتي ناشي از يک منبع نقطه اي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مدل Flow-3D جهت شبيه سازي پيشروي جبهه رطوبتي ناشي از يک منبع نقطه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مدل Flow-3D جهت شبيه سازي پيشروي جبهه رطوبتي ناشي از يک منبع نقطه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مدل Flow-3D جهت شبيه سازي پيشروي جبهه رطوبتي ناشي از يک منبع نقطه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آگاهی کمی از رفتار هیدرولیکی خاک نقشی مهم در حفاظت و بهره وری مناسب از منابع آب دارد. در این راستا فهم این رفتاردر آبیاری قطرهای همیشه موضوع بحث محققین بوده است. یکی از مهمترین معیارها هنگام طراحی سیستم آبیاری قطره ای،هندسه الگوی رطوبتی است که توسط قطره چکان ها ایجاد می شود. ابعاد پیاز رطوبتی تحت تأثیر پارامترهای مهمی همچونویژگی های هیدرولیکی خاک، دبی خروجی قطره چکان و زمان آبیاری می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در طراحیسیستم های آبیاری قطره ای، هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل Flow-3D جهت شیبه سازی پیشروی جبهه رطوبتی ناشی از یک منبع نقطه ای است. در این تحقیق ابتدا به بررسی گسترش پیاز رطوبتی در اثر یک قطره چکان در سه دبی مختلف با استفاده از مدل فیزیکی در آزمایشگاه پرداخته شده است. سپس تمام آزمایشات مذکور با استفاده از مدل Flow-3D شبیه سازی شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل Flow-3D دارای قابلیت بسیار بالایی در مدلسازی حرکت آب در خاک های شنی را داراست. این موضوع با توجه به اینکه درصد دقت نتایج بدست آمده بیش از 90 درصد به نتایج آزمایشات شباهت دارد، بیان گردیده است. نتایج شبیه سازی پیاز رطوبتی توسط مدل Flow-3D در خاک های متوسط و لومی نیز مانند خاک های شنی بسیار مناسب می باشد.

توضیحات بیشتر