فایل ورد ارزيابي کيفي نهالستان هاي دولتي و خصوصي استان لرستان

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي کيفي نهالستان هاي دولتي و خصوصي استان لرستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کيفي نهالستان هاي دولتي و خصوصي استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کيفي نهالستان هاي دولتي و خصوصي استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کيفي نهالستان هاي دولتي و خصوصي استان لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از این بررسی ارزیابی کیفی تولید نهال در دو نهالستان در استان لرستان با مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی می باشد. به این منظور، دوره یک ساله آبان ماه 1386 تا آبان ماه 1387 با توجه به سن نهال ها و زمان کاشت و فروش آنها انتخاب شد. سپس دوگونه بنه و صنوبر که در این دوره در هر دو نهالستان تولید می گردید، برای ارزیابی تعیین شدند. به منظور ارزیابی کیفی، 5 مشخصه کیفی شامل ارتفاع نهال، قطر یقه، وضعیت جوانه انتهایی، طول ریشه اصلی و تعداد ریشه فرعی نهال ها اندازه گیری شدند و سپس یک تعریف مبنا برای نهال استاندارد هر دو گونه صورت گرفت و در مرحله بعدی استاندارد بودن یا نبودن نهال ها تعیین شد. مقایسه کیفیت نهال ها با استفاده از آزمون آماری دانکن نشان داد که به طور کلی نهال های تولید شده توسط نهالتسان خصوصی در سطح معنی داری 5 درصد از مشخصات کیفی بهتری نسبت به نهالستان دولتی برخوردار بودند. با این وجود بنه های نهالستان دولتی دارای میانگین تعداد ریشه فرعی بالاتری نسبت به نهالستان خصوصی بودند. بطور کلی در نهالستان دولتی 82/99 درصد نهال های صنوبر و 21.58 درصد نهال های بنه استاندارد بودند ولی در نهالستان خصوصی 75.94 درصد نهال های بنه و کلیه نهال های صنوبر استاندارد بودند.

توضیحات بیشتر