فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر به فایل ورد ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي مرغداران استان قزوين پرداخته شدهاست. در تحقیق حاضر 110 نفر از اعضای تعاونی کشاورزی مرغداران و 35 نفر مدیران به عنوان نمونه آماری انتخابگردید.داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای بررسی عوامل از آزمونt تک نمونه ایی و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون خطی از نظر اعضای عادی نشان داد که بین عواملمدیریتی، آموزشی و کلان با موفقیت تعاونی های کشاورزی مرغداران رابطه معنا داری وجود دارد. ولی با توجه به ضرایباستاندارد شده میتوان سازه های موثر بر موفقیت تعاونی ها را به ترتیب عوامل آموزشی، مدیریتی، ساختاری، شخصیتی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت. از طرف دیگر، از نظر مدیران هیچ گونه رابطه معنا داری بین عوامل موردمطالعه با موفقیت تعاونی های کشاورزی مرغداران وجود ندارد. ولی با توجه به ظرایب استاندارد شده می توان سازه هایتاثیرگذار بر موفقیت تعاونی ها را به ترتیب عوامل شخصیتی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و مدیریتیدر نظر گرفت.

توضیحات بیشتر