فایل ورد ارزيابي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه در مدلسازي و تخمين فسفر قابل جذب خاک

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه در مدلسازي و تخمين فسفر قابل جذب خاک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه در مدلسازي و تخمين فسفر قابل جذب خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه در مدلسازي و تخمين فسفر قابل جذب خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه در مدلسازي و تخمين فسفر قابل جذب خاک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فسفر در میان عناصر غذایی بعد از نیتروژن مهم ترین عامل محدود کننده تولیدات کشاورزی در بیشتر مناطق جهانو ایران می باشد. به رغم فراوانی مقدار فسفر کل در بسیاری از خاک های کشور، اما فسفر قابل جذب برای گیاهان زراعیکافی نیست. مصرف بیش از حد فسفر نه تنها باعث افزایش محصول نمی گردد، بلکه به تدریج در خاک نیز تثبیت می شود.علاوه بر آن، مصرف بیش از حد این عنصر در شرایط کمبود آب و خشکسالی، موجب تشدید تنش خشکی و اسمزی وکاهش محصول می گردد. همچنین اطلاع از وضعیت فسفر قابل جذب خاک و به دنبال آن مدیریت صحیح مصرفکود، جایگاه ویژه ای در حفظ محیط زیست دارد . پژوهش حاضر جهت مدلسازی و تخمین فسفر قابل جذب خاک بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در دشت مشهد چناران به انجام رسید - . بدین منظور تعداد 100 نمونه خاک ازاراضی دشت مذکور تهیه و مقادیر فسفر قابل جذب و سایر پارامترهای فیزیکو- شیمیایی آن اندازه گیری گردید. نتایج بیانگر آن است که روش شبکه عصبی دارای دقت قابل قبولی در برآورد فسفر قابل جذب می باشد، به گونه ای که شبکهعصبی پرسپترون چند لایه با آرایش 1 - 4 - 4 نزدیک به 73 درصد از تغییرات فسفر قابل جذب را با استفاده از برخی ویژگیهای زودیافت خاک (رس، ماده آلی، کربنات کلسیم معادل و اسیدیته خاک) پیش بینی و توجیه نمود. هرچند که بین فسفرقابل جذب و برخی پارامترهای فیزیکو- شیمیایی خاک، همبستگی معنی داری وجود دارد و می توان از آنها در تخمین فسفر قابل جذب خاک استفاده نمود، اما با توجه به نقش کلیدی فسفر در حاصلخیزی خاک و کشاورزی دقیق، این همبستگی بهمیزانی که بتوان نقشه های دقیقی را استخراج نمود، کافی نیست و باید فاکتورهای مرتبط دیگر مانند هندسه اراضی ومدیریت خاک و کود نیز که توزیع مقادیر فسفر خاک را کنترل می کنند، مورد توجه قرار گیرند.

توضیحات بیشتر