فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط گلخانه

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط گلخانه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط گلخانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط گلخانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر روی مؤلفههای جوانه زنی شبدر ایرانی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالبطرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر روی 15 ژنوتیپ شبدرایرانی در مجتمع کشت و صنعت دانشگاه آزاد بروجرد در سال 93-94 انجام شد. در این آزمایش تاثیر تیمارهای شوری ناشی از غلظت های 0/5، 0/1 و 0/15 مولار NaCl بر روی صفات طول گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، وزن خشک و وزن تر ژنوتیپ های شبدر ایرانی ارقام بروجرد و کرج در محیط گلخانه اندازه گیری شدند. در این مطالعه، در تجزیه به مولفه های اصلی، 15 ژنوتیپ شبدر از نظر شش صفت به دو مولفه تقسیم بندی شدند. تجزیه خوشه ای به روش Ward،ژنوتیپ های مورد مطالعه را با توجه به برش دندروگرام در فاصله اقلیدوسی 6/35 در سه گروه تقسیم بندی کرد که تابع تشخیص کانونیکی نیز ژنوتیپ ها را به گروه های مشابه تفکیک نمود.

توضیحات بیشتر