فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط استاندارد ژرميناتور

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط استاندارد ژرميناتور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط استاندارد ژرميناتور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط استاندارد ژرميناتور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ شبدر ايراني در برابر تنش شوري با استفاده از تجزيه کلاستر و تابع تشخيص کانونيکي در محيط استاندارد ژرميناتور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط ژنتیکی ژنوتیپ های شبدر ایرانی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در ازمایشگاه مجتمع کشت و صنعت دانشگاه آزاد بروجرد در سال 93-94 انجام شد.8 صفت در 15 ژنوتیپ شبدر ایرانی ارقام بروجرد و کرج اندازه گیری شدند که شامل صفات طول گیاهچه، طول ریشهچه، طول ساقه چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه، درصد زنی بذر و شاخص بنیه بذر در محیط ژرمیناتور بوده است.در این مطالعه، تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را بر اساس صفات مورد بررسی و شرایط تنش، در دو گروه تقسیم بندیکرد که تابع تشخیص کانونیکی نیز ژنوتیپ ها را به گروه های مشابه تفکیک نمود .

توضیحات بیشتر