فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي ذرت دانه اي در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي ذرت دانه اي در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي ذرت دانه اي در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي ذرت دانه اي در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي ذرت دانه اي در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه به مساحت 24207 هکتار در زیر حوزه کرخه، 35 کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه قرار دارد. با توجه بهایستگاه سینوپتیک کرمانشاه این منطقه دارای اقلیم نیمه خشک می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برایذرت دانه ای دیم و آبی با در نظر گرفتن شترای محیطی منطقه است. برای انجام این مهم ارزیابی تناسب اراضی به روشمحدودیت ستاده برای ذرت دانهای انجام گردید. تناستب اقلیمی برای ذرت دانه ای نشان داد که با توجه به کمبود بارندگیخیلی شد ید در سیکل رشد، برای کشت دیم نا مناسب است ولی برای ذرت آبی با فرض تامین آب نسبتا مناسب خواهد بود.تناسب اراضی برای ذرت دانه ا ی در منطقه مورد مطالعه با توجه به محدودیت توپوگرافی به مساحت 8842 هکتار و یا 37درصد کل اراضی نامناسب است. تناسب اراضی به مساحت 1401 هکتار و یا 6 درصد به علت محدودیت دما نسبتا مناسببوده، کلاسهای تناسب اراضی به مساحت 10549 هکتار و یا 44 درصد بعلت محدودیت سنگریزه نسبتا مناسب و کلاسهایتناسب اراضی به مساحت 2134 هکتار و یا 9 درصد اراضی بعلت محدودیت آهک دارای تناسب کم است.

توضیحات بیشتر