فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي جو در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي جو در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي جو در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي جو در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تناسب اراضي براي جو در دشت مرک زيرحوزه کرخه، استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه به مساحت 24207 هکتار در زیر حوزه کرخه، 35 کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه قرار دارد. با توجه بهایستگاه سینوپتیک کرمانشاه این منطقه دارای اقلیم نیمه خشک می باشد. . هدف از این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برایجو دیم و آبی با در نظر گرفتن شرایط محیطی منطقه است. برای انجام این مهم ارزیابی تناسب اراضی به روش محدودیتساده برای جو انجام گردید. تناسب اقلیمی برای جو نشان داد که با توجه به کمبود بارندگی در سیکل رشد، برای کشت دیمنسبتا مناسب است ولی برای جو آبی با فرض تامین آب بسیار مناسب خواهد بود. تناسب اراضی برای جودر منطقه موردمطالعه با توجه به محدودیت توپوگرافی به مساحت 8842 هکتار و یا 37 درصد کل اراضی نامناسب است. تناسب اراضی بهمساحت 1401 هکتار و یا 6 درصد بسیار مناسب بوده، کسلاس های تناسب اراضی به مساحت 10549 هکتار و یا 44 درصدبعلت محدودیت سنگریزه نستبتا مناسب و کلاسهای تناسب اراضی به مساحت 2134 هکتار و یا 9 درصد اراضی بعلتمحدودیت آهک دارای تناسب کم است.

توضیحات بیشتر