فایل ورد ارزيابي پارامترهاي درصد کربن آلي خاک، مقدار کربن آلي خاک و کل ترسيب کربن خاک در طبقات درصد پوشش گياهي حوزه آبخيز ظهير آباد

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي پارامترهاي درصد کربن آلي خاک، مقدار کربن آلي خاک و کل ترسيب کربن خاک در طبقات درصد پوشش گياهي حوزه آبخيز ظهير آباد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي پارامترهاي درصد کربن آلي خاک، مقدار کربن آلي خاک و کل ترسيب کربن خاک در طبقات درصد پوشش گياهي حوزه آبخيز ظهير آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي پارامترهاي درصد کربن آلي خاک، مقدار کربن آلي خاک و کل ترسيب کربن خاک در طبقات درصد پوشش گياهي حوزه آبخيز ظهير آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي پارامترهاي درصد کربن آلي خاک، مقدار کربن آلي خاک و کل ترسيب کربن خاک در طبقات درصد پوشش گياهي حوزه آبخيز ظهير آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به هدف ارزیابی تغییرات مکانی کربن آلی و ترسیب آن در خاک در حوزه آبخیز ظهیر آباد شهرستان شازند ابتدا 31 نمونهخاک به روش تصادفی برداشت شد. پس از نمونه برداری با انتقال نمونه ها به آزمایشگاه آب و خاک مشخصات فیزیکی وشیمیایی خاک (شامل pH هدایت الکتریکی درصد رس درصد شن درصد سیلت وزن مخصوص ظاهری درصد رطوبتوزنی درصد کربن آلی خاک مقدار کربن آلی خاک و کل ترسیب کربن) محاسبه گردیدند. سپس تجزیه واریانس و مقایسهمیانگین های پارامترهای اندازه گیری شده در طبقات ارتفاعی با کمک آزمون دانکن انجام گردید. در نهایت با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی تغییرات مکانی پارامترهای درصد کربن آلی خاک مقدار کربن آلی خاک و کل ترسیب کربنخاک در حوزه آبخیز ظهیر آباد پهنه بندی شد. نتایج مقایسه میانگین در طبقات درصد پوشش گیاهی نشان داد که با افزا یشدرصد پوشش گیاهی درصد کربن آلی خاک و مقدار کربن آلی خاک نیز افزایش می یابد.

توضیحات بیشتر