فایل ورد ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد شهرستان بافت)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد شهرستان بافت) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد شهرستان بافت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد شهرستان بافت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد شهرستان بافت) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ارزیابی طرح های آبخیز داری به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی اقدامات و تدوین راهکارهای اصولی ، ازنیازهای اساسی در انجام عملیاتهای آبخیز داری می باشد که در این تحقیق به انها پرداخته شد. برای تعیین میزان اثراتعملیات آبخیزداری (عملیات مکانیکی و بیولوژیکی) از پرسشنامه های بهره بردار که مجموعه ای از سوالات را در اینرابطه در برگرفته بود استفاده گردید و در مجموع نزدیک به 100 خانوار در منطقه تحقیق انتخاب شدند که شاملخانوارهای کشاورز و خوش نشینان روستا هستند .جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه حضوری با خانوارها ومشاهدات میدانی از مکان سازه ها و همچنین نحوه اثر بخشی این سازه ها از نظر فیزیکی در منطقه بود . در حوزه ابخیزسد بافت با هدف کنترل رسوب در مرحله اول وسایر اهداف در مرحله دوم عملیات آبخیز داری انجام شده بیشتر اینعملیات تلفیقی است که در حوزه دره مرید بهترین انعکاس را داشته است. با توجه به اینکه از جمله شاخص هایاقتصادی در این تحقیق وضعیت مساکن روستایی ،اشتیاق به باغداری و اظهار نظر پرسش شوندگان می باشد. نتایج نشانداد که وضعیت اقتصادی بهره برداران در این منطقه بهبود یافته و باغات توسعه یافته و باعث افزایش تولید در واحدسطح شده است . این امر حاکی از آن است که هزینه عملیات آبخیز داری و پخش سیلاب روشی کم هزینه و ازکارایی زیادی بر خوردار است . عملیات آبخیزداری کاملا دارای توجیه اقتصادی است .بر این اساس میتوان اظهار نمودکه این عملیات و اقدامات در آینده مورد توجه روستاییان قرار خواهد گرفت و به نوعی به توسعه اقتصادی و اجتماعیمنطقه کمک کرده و مشارکت مردمی را در برنامه های آینده بیشتر می کند .

توضیحات بیشتر