فایل ورد ارزيابي آلودگي آب هاي زير زميني بخش مرکزي بروجن با استفاده از شاخص GQI در محيط GIS

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي آلودگي آب هاي زير زميني بخش مرکزي بروجن با استفاده از شاخص GQI در محيط GIS دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي آلودگي آب هاي زير زميني بخش مرکزي بروجن با استفاده از شاخص GQI در محيط GIS کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي آلودگي آب هاي زير زميني بخش مرکزي بروجن با استفاده از شاخص GQI در محيط GIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آلودگي آب هاي زير زميني بخش مرکزي بروجن با استفاده از شاخص GQI در محيط GIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شاخص کیفی GQI برای بخش مرکزی بروجن بر اساس پنج متغیر کیفیآب ((+2)SO(4)(2-), Cl(-), Na(+), Mg(2+), Ca محاسبه شده است. مقدار این شاخص درمنطقه مورد مطالعه از نظر استانداردهای آشامیدنی دارای کیفیتقابل قبول تا مناسب می باشد. این شاخص در فصل تر میان 89.01تا 93.86 درصد متغیر بوده است. منطقه مورد مطالعه شامل دودشت موسوم به دشت حلوایی و سفیددشت می باشد. در دشت حلواییکه شامل شهرهای نقنه، بروجن و فرادنبه می باشد با توجه بهاستانداردهای WHO آلودگی از اطراف به مرکز دشت بیشتر شده ودر سفید دشت آلودگی خاصی وجود ندارد. با اینکه در مجموعکیفیت آب های زیرزمینی بخش مرکزی بروجن در رده قابل قبول تامناسب قرار می گیرند ولی با این حال دشت های اطراف فرادنبهآسیب پذیرتر بوده و دارای ریسک بالاتری از آلودگی می باشند.علت بالا بودن غلظت برخی پارامترها در برخی نقاط از محدودهمورد مطالعه می تواند به دلیل آبیاری مزارع کشاورزی با آبتصفیه شده فاضلاب و استفاده از سموم کشاورزی باشد که با پژوهشهای دقیق تر می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

توضیحات بیشتر