فایل ورد ارائه شبکه استنتاج الگوهاي پتانسيل يابي مکاني تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور

لینک دانلود

فایل ورد ارائه شبکه استنتاج الگوهاي پتانسيل يابي مکاني تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه شبکه استنتاج الگوهاي پتانسيل يابي مکاني تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه شبکه استنتاج الگوهاي پتانسيل يابي مکاني تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه شبکه استنتاج الگوهاي پتانسيل يابي مکاني تغذيه مصنوعي آب هاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مکانیابی از مهمترین مسائل در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی به حساب می آید. در مکانیابی تغذیه مصنوعی،می توان فرآیندی را طراحی نمود تا شناسایی مناطق مناسب و نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد.هدف از تحقیق حاضر ارائه یک شبکه استنتاج برای مکانیابی محل مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی، با استفاده ازروش فازی داده محور می باشد. در این راستا پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی برای محل مناسب تغذیهمصنوعی، همه مشخصاتی که می توانند به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدلهدف جمع آوری می شوند. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مختلف و وزندار نمودن آنها با کاربرد تابعلجستیکی تولید نقشه های شاهد و پیشگو امکان پذیر می گردد. در نهایت کلیه نقشه های وزندار با استفاده از عملگرهای فازیتلفیق می شوند تا مناطقی که در آنها کلیه معیارهای مناسب یکدیگر را تایید می کنند، به صورت یک مدل پیش بینی مکانمناسب تغذیه مصنوعی معرفی شود.

توضیحات بیشتر