فایل ورد اثرضد ميکروبي رنگدانه پرودي جيوسين بر باکتري سودوموناس آئروژينوزا تلقيح شده به فيله ي ماهي قزل الاي رنگين کمان

لینک دانلود

فایل ورد اثرضد ميکروبي رنگدانه پرودي جيوسين بر باکتري سودوموناس آئروژينوزا تلقيح شده به فيله ي ماهي قزل الاي رنگين کمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرضد ميکروبي رنگدانه پرودي جيوسين بر باکتري سودوموناس آئروژينوزا تلقيح شده به فيله ي ماهي قزل الاي رنگين کمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرضد ميکروبي رنگدانه پرودي جيوسين بر باکتري سودوموناس آئروژينوزا تلقيح شده به فيله ي ماهي قزل الاي رنگين کمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرضد ميکروبي رنگدانه پرودي جيوسين بر باکتري سودوموناس آئروژينوزا تلقيح شده به فيله ي ماهي قزل الاي رنگين کمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پرودی جیوسین رنگدانه قرمز استخراجی از باکتری سراشیا Serratia marcescens است که دارای خاصیت ضد میکروبی می باشد. در این مطالعه خاصیت ضد باکتریایی پرودی جیوسین با میزان 0/9 میلی لیتر و 1/5 میلی لیتر علیه باکتری های سودوموناس آئروژینوزا تلقیح شده در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی دوره 12 روزه نگهداری در دمای 4 درجه بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری مقادیر باکتری افزایش یافت و این افزایش در تیمار حاوی 1/5 میلی لیتر رنگدانه کمتر از تیمار حاوی 0/9 میلی لیتر رنگدانه بود. با توجه به نتایج رنگدانه پرودی جیوسین با میزان 1/5 میلی لیتر می تواند به عنوان یک آنتی باکتری طبیعی در فرآورده گوشتی استفاده شود.

توضیحات بیشتر