فایل ورد اثرات کاربرد تلفيقي ميکوريزا، پليت مرغي و محلول پاشي کلسيم بر خصوصيات کمي وکيفي انار

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات کاربرد تلفيقي ميکوريزا، پليت مرغي و محلول پاشي کلسيم بر خصوصيات کمي وکيفي انار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات کاربرد تلفيقي ميکوريزا، پليت مرغي و محلول پاشي کلسيم بر خصوصيات کمي وکيفي انار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات کاربرد تلفيقي ميکوريزا، پليت مرغي و محلول پاشي کلسيم بر خصوصيات کمي وکيفي انار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات کاربرد تلفيقي ميکوريزا، پليت مرغي و محلول پاشي کلسيم بر خصوصيات کمي وکيفي انار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استان فارس با حدود 02 % تولید کل انار کشور مقام اول تولیدد را دارد، به منظور بررسی کاربرد پلیت مرغی،محمول پاشی کمسیم و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمی و کیفی و عمکرد میوه انار رقم رباب، پژوهشی در سال زراعی 93-1392 بصورت فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی، در سه تکرار در شهرستان جنت انجام شد.تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- قارچ میکوریزا: الف- مصرف قارچ میکوریزا به میزان 500 گرم برای هر درخت ب-عدم مصرف میکوریزا 2- پلیت مرغی: الف- مصرف 500 گرم برای هر درخت ب- مصرف 250 گرم برای هر درخت ج- عدم مصرف 3- محلول پاشی کلرید کلسیم : الف- مصرف 5 گرم در لیتر محلول کلرید کلسیم به ازای هر درخت ب- عدم مصرف، تیمارهای آزمایشی در سایه انداز گیاهی و در عمق ریشه بصورت یکنواخت مصرف شدند. بیشترین میانگین عملکرد میوه از برهمکنش 500 گرم میکوریزا، 250 گرم کود پلیت مرغی و 5 گرم کلرید کلسیم با متوسط 24/07 کیلوگرم در هر درخت بدست آمد. بجز مس در بقیه عناصر، افزایش 250 گرم کود پلیت مرغی نتوانست تغییر معنی داری در غلظت عناصربرگ ایجاد کند. بیشترین میزان تغییر در اثر استفاده از کود پلیت مرغی نسبت به شاهد در بین پلی فنل ها متعلق به اسکوربیک اسید و کمترین آن پلی فنل روتین بود. اما بیشترین میزان تغییرات در اثر محلولپاشی کلسیم متعلق به سپناپتیک اسید و کمترین میزان، کاتچین بود.

توضیحات بیشتر