فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی فایل ورد اثر مالچ و هيوميک اسيد بر صفات مورفولوژيک ذرت دانه اي (SC 704)، آزمایشی در سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین انجام شد. طرح آماری مورد استفاده فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفیدر 3 تکرار بود که کاربرد هیومیک اسید 12%در سه سطح (0، 20 و 40 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری در دو مرحله 4 -5 برگی و گلدهی) به عنوان عامل اول و عامل دوم مالچ، شامل مالچ پلاستیک نقره ای روی سیاه، مالچ زنده (ماش سبز کههمزمان با کاشت ذرت بین ردیف های ذرت کاشته شد) و خاک بدون مالچ (کنترل علف های هرز توسط علفکش اکوئیپ)بود. نتایج نشان داد سطوح مختلف هیومیک اسید و مالچ بر صفات مورفولوژیک اثر معنی دار داشتند. بین تیمارهای مالچبالاترین وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه به مالچ پلاستیک نقره ای روی سیاه تعلق داشت که از نظرآماری اختلاف معنی داری با مالچ زنده ماش نداشت. همچنین مصرف 20 لیتر هیومیک اسید در هکتار منجر به افزایش 50درصدی عملکرد دانه نسبت به تیمار صفر شد. مصرف هیومیک اسید از طریق سیستم آبیاری در مراحل رشدی حساس گیاهذرت می تواند به رشد و افزایش عملکرد کمک نماید.

توضیحات بیشتر