فایل ورد اثر گرمايش بستر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چمن ورزشي

لینک دانلود

فایل ورد اثر گرمايش بستر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چمن ورزشي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر گرمايش بستر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چمن ورزشي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر گرمايش بستر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چمن ورزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر گرمايش بستر بر برخي خصوصيات کمي و کيفي چمن ورزشي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

چمن به علت دارا بودن قدرت پاخوری علاوه بر جنبه های تفریحی و زینتی، به عنوان بستر زمین های ورزشی نیز اهمیت زیادیدارد. گرمایش بستر با استفاده از هوای گرم روش جدیدی است که در این تحقیق از آن استفاده شده است. در این روش بااستفاده از بلوکهای سیمانی حفره دار تونل هایی در زیر بستر چمن کاری ایجاد کرده و هوای گرم از درون این تونل ها عبور دادهشد. در این تحقیق وزن تر و خشک شاخساره، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه، مقدار عناصر فسفر و کلسیم برگ هااندازه گیری شد. نتایج نشان داد که گرمایش بستر تاثیر معنی داری بر وزن تر شاخساره، وزن تر و خشک ریشه، طول ریشه ها،عناصر فسفر و کلسیم داشت. گرمایش بستر به دلیل فراهم نمودن دمای مناسب برای فعالیت ریشه چمن باعث فعالیت بیشترگیاه به ویژه در فصل سرد شده است و در نتیجه این تیمار بر اکثر شاخص های اندازه گیری شده تاثیر معنی دار داشته است.

توضیحات بیشتر