فایل ورد اثر کنترلي علف کش هاي پس رويشي در مراحل مختلف فنولوژي گندم

لینک دانلود

فایل ورد اثر کنترلي علف کش هاي پس رويشي در مراحل مختلف فنولوژي گندم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کنترلي علف کش هاي پس رويشي در مراحل مختلف فنولوژي گندم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کنترلي علف کش هاي پس رويشي در مراحل مختلف فنولوژي گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کنترلي علف کش هاي پس رويشي در مراحل مختلف فنولوژي گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور مقایسه تاثیر چهار نوع علفکش پس رویشی در کنترل علف های هرز در مراحل مختلف فنولوژی گندم، آزمایشیدر سال 1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل نوع علفکش در پنج سطح (آپیروس، گرانستار+تاپیک، آتلانتیس،دیالن سوپر+تاپیک به همراه شاهد (بدون مصرف علفکش)، فاکتور دوم زمان کاربرد علفکش (مرحله فنولوژی گندم) درسه سطح (پنجه زنی، (8 - 4) برگی و ساقه روی گندم) بودند. نتایج نشان داد که بالاترین و پایینترین ارتفاع بوته با کاربردعلفکش آپیروس وآتلانتیس به دست آمد کمترین وزن هزار دانه متعلق به ترکیب دیالن سوپر+تاپیک با کاربرد آن در ساقهروی بود. کاربرد گرانستار + تاپیک در مرحله پنجهزنی، بهترین ترکیب تیماری از نظر تولید دانه (1125 گرم در متر مربع) بوددر حالی که کمترین عملکرد دانه متعلق به ترکیب دیالن سوپر+تاپیک در مرحله ساقه روی بود.

توضیحات بیشتر