فایل ورد اثر ضد ميکروبي اسانس گياه دارويي خالواش (پونه معطر) (.Mentha pulegium. L) برباکتري اشريشياکولاي عامل فساد در پنير سفيد ايراني

لینک دانلود

فایل ورد اثر ضد ميکروبي اسانس گياه دارويي خالواش (پونه معطر) (.Mentha pulegium. L) برباکتري اشريشياکولاي عامل فساد در پنير سفيد ايراني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ضد ميکروبي اسانس گياه دارويي خالواش (پونه معطر) (.Mentha pulegium. L) برباکتري اشريشياکولاي عامل فساد در پنير سفيد ايراني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ضد ميکروبي اسانس گياه دارويي خالواش (پونه معطر) (.Mentha pulegium. L) برباکتري اشريشياکولاي عامل فساد در پنير سفيد ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ضد ميکروبي اسانس گياه دارويي خالواش (پونه معطر) (.Mentha pulegium. L) برباکتري اشريشياکولاي عامل فساد در پنير سفيد ايراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مطالعه تأثیر بازدارندگی اسانس خالواش بر رفتار باکتری اشریشیاکولای در پنیر سفید بررسی شد. اسانس خالواش با روش تقطیر با آب طرح کلونجر استخراج گردید و سپس رفتار رشد باکتری اشریشیاکولای تحت تأثیر غلظت های مختلف اسانس خالواش (0، 0/005، 0/015، 0/05 درصد) در زامن های مختلف تولید، رسیدن و نگهداری پنیر طی مدت زمان 20 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مورد بررسی اثر بازدارندگی اسانس خالواش بر باکتری اشریشیاکولای در پنیر سفید نشان داد که تمامی تیمارها نسبت به نمونه شاهد باعث کاهش معنی دار تعداد باکتری در طی 30 روز نگهداری می شود. و همچنین کمترین مقادیر باکتری اشریشیاکولای در پنیر سفید در تیمار حاوی 0/05 درصد مشاهده شد. در مجموع با توجه به نتایج، کاربرد غلظت 0/05 درصد اسانس خالوش در پنیر سفید ایرانی می تواند سبب کاهش رشد باکتری اشریشیاکولای، سبب ایمنی و سلامت پنیر طی مدت نگهداری شود.

توضیحات بیشتر