فایل ورد اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گليسيديل متاکريلات بر خواص فيزيکي گونه صنوبر دلتوئيدس

لینک دانلود

فایل ورد اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گليسيديل متاکريلات بر خواص فيزيکي گونه صنوبر دلتوئيدس دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گليسيديل متاکريلات بر خواص فيزيکي گونه صنوبر دلتوئيدس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گليسيديل متاکريلات بر خواص فيزيکي گونه صنوبر دلتوئيدس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گليسيديل متاکريلات بر خواص فيزيکي گونه صنوبر دلتوئيدس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر غلظت های مختلف گلیسیدیل متاکریلات بر خواص فیزیکی گونه صنوبر دلتوئیدس بررسی شد. سطوحتیمار به چهار گروه شاهد، غلظت 10، 20 و 30 درصد تقسیم بندی شدند. نمونه ها با گلیسیدیل متاکریلات و استون به روش خلاء-فشار اشباع شدند در مرحله بعد نمونه ها به مدت 8 ساعت در آون تحت دمای 90 درجه سانتیگراد و متعاقباً بدونپوشش آلومینیومی تحت دمای 103 درجهسانتیگراد به مدت 24 ساعت قرارگرفتند.پس از اصلاح، نمونه ها تحت آزمون دوره-ای غوطه وری- خشک کردن قرارگرفتند. تغییرات دانسیته، افزایش وزن، ضریب حجیم کنندگی و جذب آب نمونه ها اندازه گیریشد. بر اساس نتایج، دانسیته نمونه های اصلاح شده نسبت به شاهد روند صعودی داشت، به طوریکه دانسیته از 0/35 گرم بر-سانتیمترمکعب در نمونه شاهد به 0/38، 0/41 و 0/52 گرم برسانتیمترمکعب در سطوح 20،10 و 30 درصد افزایش یافت. افزایش وزن و ضریب حجیم کنندگی در آخرین دوره غوطه وری، سطح 30 درصد، به ترتیب 20/06 و 8/37 درصد به دستآمد. کاهش جذب آب نمونه های اصلاح شده مشاهده گردید، به طوریکه در آخرین دوره غوطه وری-خشک کردن جذب آب نمونه های اصلاح شده در سطوح غلظت 10، 20 و 30 درصد 4/44، 9/72 و 24/39 نسبت به شاهد کاهش یافت.

توضیحات بیشتر