فایل ورد اثر دي اکسيد کربن ((CO(2) و نور فرابنفش (UV) بر ويژگي هاي مورفولوژيک گياهان زينتي آهار، اطلسي، تاج خروس و جعفري

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دي اکسيد کربن ((CO(2) و نور فرابنفش (UV) بر ويژگي هاي مورفولوژيک گياهان زينتي آهار، اطلسي، تاج خروس و جعفري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دي اکسيد کربن ((CO(2) و نور فرابنفش (UV) بر ويژگي هاي مورفولوژيک گياهان زينتي آهار، اطلسي، تاج خروس و جعفري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دي اکسيد کربن ((CO(2) و نور فرابنفش (UV) بر ويژگي هاي مورفولوژيک گياهان زينتي آهار، اطلسي، تاج خروس و جعفري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دي اکسيد کربن ((CO(2) و نور فرابنفش (UV) بر ويژگي هاي مورفولوژيک گياهان زينتي آهار، اطلسي، تاج خروس و جعفري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

منظور بررسی اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن و نور فرابنفش بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گیاهان زینتی آهار،اطلسی، تاج خروس و جعفری، پژوهشی در سال 1394 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 3تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل گونه گیاهی در 4 سطح، گاز دی اکسیدکربن در 2 سطح و نور فرابنفش A در 2 سطح بود. نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسید کربن به سطح 700ppm وعدم تابش پرتو فرابنفش باعث افزایش تعداد برگ، ارتفاع، راندمان مصرف آب و رنگدانههای برگ گیاهان سه کربنه موردمطالعه شد. لیکن، در گیاه چهار کربنه تاج خروس بیشترین راندمان مصرف آب، تعداد و سطح برگ در سطح 350ppm دیاکسید کربن و عدم تابش پرتو فرابنفش مشاهده شد. افزایش غلظت دی اکسید کربن اثرات مخرب و زیانبار تابش فرابنفشرا بر ویژگی های گیاهان مورد مطالعه کاهش داد. بطورکلی شناخت گیاهان مقاوم به تابش فرابنفش و استفاده از سطوحبالای دی اکسید کربن در آینده ای نه چندان دور به دلیل تغییر اقلیم می تواند شرایط بهتری را برای تولید و عرضه گیاهانزینتی در فضای سبز شهری فراهم نماید.

توضیحات بیشتر