فایل ورد اثر تاريخ کاشت بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در منطقه شمال خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تاريخ کاشت بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در منطقه شمال خوزستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تاريخ کاشت بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در منطقه شمال خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تاريخ کاشت بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در منطقه شمال خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تاريخ کاشت بر ويژگي هاي مورفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در منطقه شمال خوزستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه و بررسی واکنش لاین های جدید بدست آمده از نسل های در حال تفکیک، نسبت به تغییرات تاریخ کاشتبر عملکرد و اجزای عملکرددانه ارقام سویا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با3 تکرار در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان، (مرکز تحقیقات صفی آباد. دزفول) انجام شد. ارقام مورد استفاده تعداد ششلاین جدید سویا (SG20, Migmat, 2001, 2002, W.E, P.E) به همراه رقم سالند (شاهد آزمایش) و تاریخ های کاشت شامل ( 1تیرماه، 15 تیرماه، 29 تیرماه، 13 مرداد، 26 مرداد) بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر روی ارتفاع اولینغلاف از سطح زمین، وزن هزاردانه و تعداد دانه در غلاف معنی دار نبوده ولی در خصوص تعداد گره در ساقه اصلی و تعدادغلاف در بوته اختلاف در سطح یک درصد و فقط در صفت عملکرددانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصدمشاهده گردید. در این آزمایش، ارقام مورد آزمایش در صفت تعداد غلاف در بوته اختلاف معنی داری از خود نشان نداده و دررابطه با ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین در سطح احتمال پنج درصد و در صفات تعداد گره در ساقه اصلی، وزن هزاردانه،تعداد دانه در غلاف و عملکرددانه در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری از خود نشان دادند. همچنین اثرمتقابل تنهادر صفت عملکرددانه در سطح احتمال پنج درصد و صفت تعداد گره در ساقه اصلی در سطح احتمال یک درصد اختلافمعنی داری از خود نشان دادند.

توضیحات بیشتر