فایل ورد اثر بيوچار کود گاوي بر ميزان آب مصرفي و کارايي مصرف آب لوبيا در شرايط تنش خشکي

لینک دانلود

فایل ورد اثر بيوچار کود گاوي بر ميزان آب مصرفي و کارايي مصرف آب لوبيا در شرايط تنش خشکي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بيوچار کود گاوي بر ميزان آب مصرفي و کارايي مصرف آب لوبيا در شرايط تنش خشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بيوچار کود گاوي بر ميزان آب مصرفي و کارايي مصرف آب لوبيا در شرايط تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بيوچار کود گاوي بر ميزان آب مصرفي و کارايي مصرف آب لوبيا در شرايط تنش خشکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه می باشد. رشد فزاینده جمعیتو نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی مسئله کمآبی رابه گونهایی بسیار جدی فرا روی کشور قرارداده است. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی اثر بیوچار حاصل از کودگاوی بر میزان مصرف آب و کارایی مصرف آب گیاه لوبیا در یک خاک آهکی انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد،1/25، 2/50 و 5/00 درصد وزنی بیوچار به همراه سطوح رطوبتی 100، 70 و 55 درصد ظرفیت مزرعه. نتایج نشان داد کاربرد سطوح 1/25، 2/5 و 5 درصد بیوچار سبب کاهش معنی دار مقدار کل آب مصرفی بهترتیب به میزان 6، 15 و 33 درصد در مقایسه با شاهد (سطح رطوبتی 100 درصد ظرفیت مزرعه) شد که احتمالا به دلیل افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و نیاز به آب کمتر در طول فصل رشد میباشد. در حالیکه کاربرد 1/25 درصد بیوچار کارایی مصرف آب را به طور معنی داری در مقایسه با شاهد به میزان 26 درصد افزایش داد.

توضیحات بیشتر