فایل ورد اثر آللوپاتي اسانس گونه هاي بومادران بر روي علف هرز منداب

لینک دانلود

 فایل ورد اثر آللوپاتي اسانس گونه هاي بومادران بر روي علف هرز منداب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر آللوپاتي اسانس گونه هاي بومادران بر روي علف هرز منداب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر آللوپاتي اسانس گونه هاي بومادران بر روي علف هرز منداب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر آللوپاتي اسانس گونه هاي بومادران بر روي علف هرز منداب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دگر آسیبی (آللوپاتی) عاملی است که می تواند نقش مهمی را در کنترل علف های هرز ایفا نماید. گیاه بومادران جزوگیاهان دارای خاصیت دگر آسیبی است. به کمک روش عصاره گیری پتانسیل دگرآسیبی دو گونه بومادران تهیه شدهاز نقاط مختلف ایران شامل گونه های .Achillea nobilis L (اصفهان) و Achillea pachycephala Rech. F.(همدان) و گونه L. Achillea filipendolina (اردبیل) بر روی علف هرز منداب (.Eruca sativa L) مورد بررسیقرار گرفت. عصاره در چند غلظت مختلف (0، 100، 200، 400، 600 و 800 میکرولیتر در لیتر) تهیه و بذور منداب به مدت یک هفته توسط عصاره های تهیه شده تیمار شد و صفات مربوط به جوانه زنی منداب اندازه گیری گردید. نتایجنشان داد که اثرات گونه، غلظت و اثرات متقابل آنها در سطح یک درصد معنی دار بود. گونه A. pachycephalaدارای بالاترین میزان بازدارندگی و گونه A. nobilis گلستان دارای کمترین میزان بازدارندگی در صفات یاد شده بود.اسانس در غلظت های بین 100 تا 400 میکرولیتر دارای اثر تحریک کنندگی و در غلظت های 600 تا 800 میکرولیتردر لیتر دارای اثر بازدارندگی بر روی گونه هدف بودند.

توضیحات بیشتر