فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه علمي - تخصصي عمران، معماري، شهرسازي و علوم جغرافيا در ايران باستان و معاصر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فضاهاى شهرى ویژگیهاى کالبدى و کارکردى متفاوتى در دوره هاى مختلف و بسترهاى جغرافیایى و فرهنگى متفاوت به خود گرفته اند واز این روى تعاریف گوناگونى نیز از آنها به عمل آمده است. نگاهى به این تعاریف و دیدگاهها براى استخراج ابعاد مختلف یک فضاى شهرى نشان از دو عامل فرم (کالبد) و ماهیت (عملکرد) فضاهاى شهرى است.بطوریکه فعالیتهاى مردم هر عصر را مى توان توسط فضاهاى شهرى آنها بازشناخت و یا بالعکس فضاهاى شهرى را بواسطه فعالیتها و علایق شهروندان معرفى نمود؛ بنابراین رابطه تنگاتنگى میان توسعه فرهنگى، اجتماعى و سیاسى یک شهر و فضاهاى شهرى آن وجود دارد.به اعتقاد بسیارى از اندیشمندان، بالاترین مرحله بلوغ فرهنگى، اجتماعى شهروندان یک شهر در فضاهاى شهرى بوقوع مى پیوندد؛همانجایى که علاوه بر فرم و کالبد داراى مفهومى وسیعتر با عنوان محتواست.مقاله حاضر به فایل ورد مقايسه معيارهاي کيفيت فضاي شهري در نظريات معاصر و مفاهيم استخراج شده در خصوص شهر اسلامي برمبناي ابعاد وجودي انسان در اندیشه حضرت علی(ع) پرداخته است.روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و آنچه بهانه انجام این پژوهش بوده ،مقایسه آنچه در تحقیقات متفکران غربی به عنوان معیارها و ملاکهای سنجش کیفیت فضای شهری عنوان شده از طرفی و معیارها و ملاکهای سنجش کیفیت فضای شهری از دیدگاه منابع اسلامی بوده است.

توضیحات بیشتر