فایل ورد شناخت مولفه هاي مسکن فرهنگي بر اساس انديشه هاي راپاپورت (با هدف ارتقاي فرهنگ و روابط همسايگي)

لینک دانلود

 فایل ورد شناخت مولفه هاي مسکن فرهنگي بر اساس انديشه هاي راپاپورت (با هدف ارتقاي فرهنگ و روابط همسايگي) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناخت مولفه هاي مسکن فرهنگي بر اساس انديشه هاي راپاپورت (با هدف ارتقاي فرهنگ و روابط همسايگي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناخت مولفه هاي مسکن فرهنگي بر اساس انديشه هاي راپاپورت (با هدف ارتقاي فرهنگ و روابط همسايگي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناخت مولفه هاي مسکن فرهنگي بر اساس انديشه هاي راپاپورت (با هدف ارتقاي فرهنگ و روابط همسايگي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه علمي - تخصصي عمران، معماري، شهرسازي و علوم جغرافيا در ايران باستان و معاصر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم معماری معاصر طراحی مجتمعهای زیستی با توجه به نوع فرهنگ و معیشت مردم میباشد، درحقیقت نگرش به مسائل فرهنگی و روابط اجتماعی در اجتماعهای کوچکی مانند؛ مجتمعهای مسکونی میتواندکالبدهای انسانساخت و مطلوب را به وجود آورد. ضرورت این که نیاز به مسکن مطلوب در بطن عوامل هویتی و فرهنگی مورد توجه قرار نمیگیرد، تنها مساله شناخت شکلگیری فضاها نسبت به عوامل زمینه میتواند به عنوان مبانی اولیه بهبررسی فرهنگ در مسکن بر اساس اندیشههای راپاپورت اهداف و نتایج درستی را برنامهریزی نمود. در واقع اندیشههای راپاپورت در زمینه فعالیت، فرهنگ، ارزشها و هر آنچه که ما را به سمت داشتن مسکنی مطلوب و آیندهنگر هدایت خواهد نمود. با توجه به بررسی نظریه راپاپورت در زمینه خانه و نوع برخورد با عوامل طراحی چنین دریافت شد کهمولفههای موثر در شکل خانه در این پژوهش به دو گروه عوامل اصلی و فرعی دستهبندی نمودهایم؛ در واقع عوامل اصلی را بعنوان کلیتی ثابت در شرایط مکانی و زمانی مانند: 1.عوامل فرهنگی، 2.اقلیم و شکل زمین دستهبندی نمود و عوامل فرعی را میتوان شرایطیاند که بسته به نوع آنها باعث ایجاد تغییر در نحوهی بر خورد با عوامل اصلی و تعیین کنندهیشکل خانه شده و از این طریق شکل کلی خانه را تحت تاثیر قرار میدهند، در نتیجه با توجه به شناخت عوامل فرهنگی و روابط همسایگی به الگویی با ارزش از مسکن فرهنگی – اجتماعی خواهیم رسید، تا فضاهایی انسان ساخت و ارزشهای محیطی از جنس ماندگاری کالبد را در طراحی معماری ارائه دهیم

توضیحات بیشتر