فایل ورد تزيينات آجرتراشي وآجرکاري درمعماري بناهاي ايران (ازدوره سلجوقي,قاجارتاپهلوي دوم)

لینک دانلود

 فایل ورد تزيينات آجرتراشي وآجرکاري درمعماري بناهاي ايران (ازدوره سلجوقي,قاجارتاپهلوي دوم) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تزيينات آجرتراشي وآجرکاري درمعماري بناهاي ايران (ازدوره سلجوقي,قاجارتاپهلوي دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تزيينات آجرتراشي وآجرکاري درمعماري بناهاي ايران (ازدوره سلجوقي,قاجارتاپهلوي دوم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تزيينات آجرتراشي وآجرکاري درمعماري بناهاي ايران (ازدوره سلجوقي,قاجارتاپهلوي دوم) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه علمي - تخصصي عمران، معماري، شهرسازي و علوم جغرافيا در ايران باستان و معاصر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

آجرکاری یکی ازروش های تزیین درمعماری می باشد.درمعماری ایران این روش دردوره هخامنشیان به کاررفته ودردوره سلجوقیان شکوفاگردیده است.درآجرکاری استفاده ازابزارهای ساده ونوک تیزمثل سوهان و...که به آجرشکل وطرح می دهندونقوش راایجادمی کنند.آجرکاری بیشتردرنمای ساختمان کاربرددارد.دراوایل دوره قاجاربرای تزیینات سردرخانه هاآجرکاری رونق گرفته وتادوره پهلوی ادامه یافته است.درایران به خاطرگونه آب وهوایی وکمبودچوب به استفاده ازآجربرای ساختمان هاروی آوردند.برای ایجادتبادل حرارتی واقلیم سردوگرم آجر,جای خودرابه طوروسیع دراین سرزمین بازکرده است.دوره سلجوقی اوج آجرکاری ایران است ودردوران هخامنشی وخصوصاایلخانی آجرکاری به وسعت قبل کاربردنداشته است وتزیینات گچ بری وکاشی کاری جایگزین آجرکاری شده است.تحولاتی که دردوره سلجوقی درتزیینات معماری شکل گرفت ,موجب تکامل نقوش وتکنیک های تزیینی دردوران بعدازخودگشت. دردوره سلجوقی آجرتراش برخلاف گفته برخی محققان درتزیینات گره سازی هاعمومامناره ها استفاده شده است که دراین دوره برای اولین باردرکنارآجرهای قالبی, پیش بروگاهی تراش ازگچ وکاشی استفاده شده است به عبارتی تلفیق چندنوع مصالح دریک نقش ازابتکارات سلجوقیان است که دردوران بعدی نیز مورداستفاده قرارمیگیرد.

توضیحات بیشتر